Danh sách các khóa học Học theo yêu cầu

Bạn đưa ra yêu cầu, EZcooking sẽ tư vấn và mở lớp cho bạn. Khác các lớp đại trà thì lớp học theo yêu cầu dành cho các đối tượng có nhu cầu học để kinh doanh hoặc thời gian eo hẹp, ở xa và mong muốn học chuyên sâu hơn. EZcooking có các lớp học yêu cầu cơ bản và lớp truyền nghề để bạn lựa chọn.