WORKSHOP 1 BUỔI TRUYỀN NGHỀ PHỞ HÀ NỘI

WORKSHOP 1 BUỔI TRUYỀN NGHỀ PHỞ HÀ NỘI

Phở là 1 món rất đặc thù và đa phần hiện mọi người đều có suy nghĩ rằng tự nấu ở nhà không thể ngon như phở ở ngoài.
 • (7) 7 Đánh giá
 • 1 buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 499.000 đ

Nguyên liệu: 0

Trọn gói: 499.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 499.000 đ

Nguyên liệu: 0 đ

Trọn gói: 499.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 499.000 đ