Câu chuyện bán hàng từ chiếc ốc vít giá 3000đ

Thứ ba , 13-04-2021 14:43 - Tin tức khác

Bán hàng không chỉ là một công việc cụ thể mà nó phải được xem như là sứ mênh phục vụ khách hàng. Chỉ khi nào bạn thành tâm với khách hàng thì khách hàng sẽ ở lại với bạn. Học đọc câu chuyện sau đây để cảm nghiệm thêm về cái tâm bán hàng.

Những lí do nên học nghề đầu bếp ngay từ bay giờ

Thứ năm , 18-03-2021 15:10 - Tin tức khác

Những lí do nên học nghề đầu bếp ngay từ bay giờ là gì? Bạn nên hiểu rõ để nắm bắt được thời thế ngay từ bây giờ cho bản thân.

Cơ hội làm chủ tiệm bánh chỉ với một khóa học nghề bánh

Thứ năm , 18-03-2021 11:28 - Tin tức khác

Cơ hội làm chủ tiệm bánh chỉ với một khóa học nghề bánh. Bạn không chỉ đi học để trang bị kiến thức, kỹ năng làm bánh mà còn vừa học vừa làm.

Khởi nghiệp thoát nghèo với nghề đầu bếp - Sự lựa chọn tốt

Thứ tư , 17-03-2021 20:33 - Tin tức khác

Khởi nghiệp thoát nghèo với nghề đầu bếp. Nghề đầu bếp là một nghề trong khối dịch vụ mà hiện nay đang cực kỳ khát nguồn nhân lực.