Bánh kinh doanh

Bánh kinh doanh

Khóa học đảm bảo thành công, không thành công trả lại học phí. Học viên được cấp chứng chỉ (nếu yêu cầu).

 • (50) 50 Đánh giá
 • 1 buổi
 • 2 món
 • 3h

Khóa học liên quan

Chỉ từ 3.500.000 đ

Nguyên liệu: 500.000 đ

Trọn gói: 4.000.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 3.500.000 đ

Nguyên liệu: 500.000 đ

Trọn gói: 4.000.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 3.500.000 đ