Bánh kinh doanh

Đảm bảo học viên học thành công không thành công trả lại học phí, đặc biệt với khoá  học mang tính chất kinh doanh học mang tính theo dòng và mở rộng.Học viên được cấp chứng chỉ (nếu yêu cầu).

 • (7) 7 Đánh giá
 • 1 buổi
 • 2 món
 • 3h

Khóa học liên quan

Chỉ từ 2.700.000 đ

Nguyên liệu: 300.000 đ

Trọn gói: 3.000.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

Chỉ từ 2.700.000 đ

Nguyên liệu: 300.000 đ

Trọn gói: 3.000.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

Khóa học liên quan

Chỉ từ 7.300.000 đ