chay

chay

 • (0) 0 Đánh giá
 • 8 buổi
 • 10 món
 • 2

Khóa học liên quan

Chỉ từ 200.000 đ

Nguyên liệu: 1 đ

Trọn gói: 200.001 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 200.000 đ

Nguyên liệu: 1 đ

Trọn gói: 200.001 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 200.000 đ