Lớp học theo yêu cầu Ezcooking

Lớp học theo yêu cầu Ezcooking

Lớp dạy các món theo yêu cầu tại EZcooking đáp ứng: chọn món để học, chọn giờ học và hơn hết học theo yêu cầu bạn sẽ học theo hình thức gia sư - tư vấn, bạn sẽ tương tác được với giáo viên nhiều hơn trong một buổi học để nắm bắt kiến thức một cách tốt nhất.

 • (2) 2 Đánh giá
 • 1 buổi
 • 2 món
 • 3h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 3.600.000 đ

Nguyên liệu: 500.000 đ

Trọn gói: 4.100.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 3.600.000 đ

Nguyên liệu: 500.000 đ

Trọn gói: 4.100.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 3.600.000 đ