Mỳ bay Singapore

Mỳ bay Singapore

Lớp dạy nấu Mỳ bay Singapore theo yêu cầu tại EZcooking đáp ứng những bạn muốn khám phá, học ẩm thực thế giới để kinh doanh.


 • (23) 23 Đánh giá
 • 1 buổi
 • 1 món
 • 6h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 6.000.000 đ

Nguyên liệu: 300.000 đ

Trọn gói: 6.300.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 6.000.000 đ

Nguyên liệu: 300.000 đ

Trọn gói: 6.300.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 6.000.000 đ