Mỳ bay Singapore

Lớp dạy nấu Mỳ bay Singapore theo yêu cầu tại EZcooking đáp ứng những bạn muốn khám phá, học ẩm thực thế giới để kinh doanh.
 • (18) 18 Đánh giá
 • 1 buổi
 • 1 món
 • 6h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 6.000.000 đ

Nguyên liệu: 300.000 đ

Trọn gói: 6.300.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 6.000.000 đ

Nguyên liệu: 300.000 đ

Trọn gói: 6.300.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 1.900.000 đ