Start to bake – Dạy trẻ làm bánh

Start to bake – Dạy trẻ làm bánh

 • (2) 2 Đánh giá
 • 5 buổi
 • 9 món
 • 2h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 1.725.000 đ

Nguyên liệu: 875.000 đ

Trọn gói: 2.600.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 1.725.000 đ

Nguyên liệu: 875.000 đ

Trọn gói: 2.600.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 1.725.000 đ