Giảm ngay 100.000 khi thanh toán qua Ngân Hàng

EZ Cooking giảm ngay 100.000 khi học viên thanh toán tiền học qua Ngân Hàng. Chương trình áp dụng cho học viên lớp kinh doanh.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

EZ COOKING XIN THÔNG BÁO

Để giảm thời gian đi lại của học viên, từ ngày 07/03/2017 EZ Cooking xin thông báo:

- Giảm ngay 100.000 học phí khi học viên thanh toán qua tài khoản Ngân Hàng

- Đối tượng: Học viên đăng ký học lớp kinh doanh