Nghề chuyên nghiệp K84

Thông tin mô tả

Lớp nghề đầu bếp chuyên nghiệp K84 tốt nghiệp tháng 12 năm 2015

Lớp nghề đầu bếp chuyên nghiệp K84 tốt nghiệp tháng 12 năm 2015 bao gồm các học viên:

đăng ký dịch vụ

Các dịch vụ khác

  • Thực hành 100% ngay tại lớp
  • Học ngay sau khi đóng học phí
  • Giờ học linh động theo ca