Đào tạo

Dịch vụ đào tạo nấu ăn là mảng hoạt động chính tại EZcooking bên cạnh đào tạo theo lớp/chương trình học có sẵn. Đạo tạo nâng cao tay nghề, tổ chức và chấm thi nấu ăn, tổ chức các câu lạc bộ nấu ăn, kết hợp dạy nấu ăn - PR là các dịch vụ đào tạo EZcooking cung cấp thêm cho khách hàng.