Thuê phòng

Với điều kiện cơ sở vật chất và không gian sẵn có, EZcooking cung cấp dịch vụ cho thuê phòng để tổ chức sự kiện ẩm thực, nghiên cứu sản phẩm - chuyên về ẩm thực, cho thuê phòng làm bánh/nấu ăn... Các đơn vị từng tổ chức tại EZcooking như Maison, Miwon, Cimigo...