Set up

Dịch vụ set up ăn uống F&B cung cấp cho bạn những giải pháp toàn diện nhất khi bạn có ý tưởng kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Gói set up cung cấp các gói nhỏ để bạn lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân: set up quy trình, set up sản phẩm, set up bếp, set up nhân sự...