Dạy nấu ăn cho cô dâu

Dạy nấu ăn cho cô dâu

 • (4) 4 Đánh giá
 • 10 buổi
 • 30 món
 • 2h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 2.130.000 đ

Nguyên liệu: 980.000 đ

Trọn gói: 3.110.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 2.130.000 đ

Nguyên liệu: 980.000 đ

Trọn gói: 3.110.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 2.130.000 đ